Logo Nadace O2

Mají u vás online predátoři šanci?

Odpovězte na deset otázek a přesvědčte se, jestli umíte čelit kyberšikaně, kyberstalkingu a jestli se chováte v online prostoru bezpečně.
Mají u vás online predátoři šanci?
zjistěte více na stránce výuka Čepice