Logo Nadace O2

Nadace O2 je už s námi 20 let. Kudy vedly její kroky?

Nadace O2 je už s námi 20 let. Kudy vedly její kroky?

Před dvaceti lety se zrodila Nadace O2, která tehdy ještě nesla název Nadace Eurotel. Během dvou dekád se zapojovala do pomoci tam, kde bylo nejvíce potřeba. Pojďme se společně otočit a podívat, kudy vedly kroky nadace. Víte, kdy započal její boji proti šikaně?  

Během dvaceti let nadace cílila svou pomoc různými směry. První krůčky vedly především k podpoře nejmladších generací a rozvoji komunit v regionech,“ popisuje vývoj manažerka Nadace O2 Dominika Herdová, která vede nadaci kupředu k dalším projektům a podpoře.  

Už v roce 2005 se nadace pustila do boje proti agresivnímu chování na školách pomocí programu Minimalizace šikany a výsledky hovoří za vše. V zapojených školách se podařilo snížit počet šikanovaných dětí o více než 20 procent. Boj ale ještě neskončil. „S rozšiřováním internetu a sociálních sítí nabrala šikana širších rozměrů, přesunula se do online světa,“ podotýká Dominika Herdová.  

 I proto vznikl v roce 2019 program O2 Chytrá škola, který si dal za cíl informovat o potenciálních hrozbách online světa. Důležitým milníkem vedoucímu k bezpečnějšímu internetu se stal dokument V síti, u jehož zrodu stálo právě O2 díky svému výzkumu České děti v kybersvětě. O2 Chytrá škola se pak stala hrdým partnerem osvětové kampaně, pomáhala tak otevřít alarmující téma online predátorů. 

Granty, stromy a darování krve  

Cílem Nadace O2 je smysluplně pomáhat tam, kde je nejvíce třeba. Kromě udílení grantů školám s vizí nebo vytváření osvětových projektů je nadace i partnerem mnoha neziskových organizací. „Naše partnerství s Linkou bezpečí vzniklo dokonce již před 26 lety a stále pokračuje,“ popisuje úspěšnou zaměstnaneckou sbírku Dominika Herdová.    

Nadace je partnery například organizací Fóra Dárců, Dětského krizového centra, Tichého světa a mnoha dalších. A tímto děkujeme, že pomáháte s námi.    

Předseda správní rady Nadace O2 Hany Farghali vyzdvihuje i pomoc před válkou prchajícím Ukrajincům.: „Jsem pyšný, jak rychle jsme při vypuknutí konfliktu dokázali pomoc zrealizovat. Ukrajinským rodinám jsme rozdali desetitisíce přednabitých SIM karet, díky kterým zůstaly v kontaktu se svými příbuznými a přáteli,” a dodává: „Neváhali jsme. Za pochodu jsme vymýšleli nápady, jak prchajícím lidem pomoct, a rovnou je uskutečňovali. A i o tom práce v Nadaci O2 je.”  

Již od vzniku nadace se do nefinanční pomoci zapojují i zaměstnanci O2. Z počátku prostřednictvím projektu Zaměstnanci pomáhají pořádali dobrovolníci zábavný program pro děti z dětských domovů. Nyní mohou zaměstnanci O2 vyjet na Teambuldingy pro dobrou věc i víkendové akce, při kterých v rámci projektu Sázej stromy.cz vysadili více než 19 tisíc stromů. 

Každé tři měsíce mohou zaměstnanci také darovat krev přímo v pražském sídle společnosti O2. Celkem zaměstnanci darovali 1 483 litrů krve, což by stačilo na kompletní výměnu této tekutiny přibližně 300 lidem.   

Děkujeme, že s námi pomáháte pomáhat!  

Jak Nadace O2 postupovala rok za rokem na někdy klikaté cestě? To si můžete přečíst na nadačním webu.  

Autor: Kateřina Neumannová, Tým Bezpečně v síti.cz

zjistěte více na stránce výuka Čepice