Logo Nadace O2

Nezavírejte oči před duševní nepohodou. Je dost možné, že i vaše dítě trápí

Bodyshaming je jen jedním z problémů, které mohou zatěžovat i vaše dítě. Asi každý z nás čelil těžkostem, které se mu zaryly pod kůži. Nejnovější výzkum ale ukazuje, že trápení zažívá víc dětí, než jsme si mysleli. Pojďme si to jasně ukázat na příkladu jednoho ročníku základní školy.
Nezavírejte oči před duševní nepohodou. Je dost možné, že i vaše dítě trápí

V rámci osvětové kampaně k problematice bodyshamingu jsme v jednotlivých článcích představili výsledky výzkumu Děti a kult krásy v on-line světě. Pojďme si ale zmiňovaná čísla přiblížit na příkladu – představme si jeden ročník základní školy se třemi třídami, celkem 100 dětmi. Výzkumu se zúčastnily děti ve věku 10 až 17 let, takže náš ročník bude mít průměrný věk 13 let. 

„Někdy je těžké vidět za procenty opravdové lidi a příběhy. Přitom třeba v těch 1,3 procentech dětí trpícími bulimií může být započítané právě vaše dítě, jeho nejlepší kamarád nebo vaše neteř,“ myslí si manažerka Nadace O2 Dominika Herdová

Polovina dětí zažila bodyshaming v reálném světě

Jdeme přepočítávat! Podle výzkumu je se svým obličejem spokojeno 50 procent dětí. Takže z našeho imaginárního ročníku je tedy celá třída a půl nespokojená s tím, jak jejich obličej vypadá. Celá jedna třída plná dětí by také chtěla zhubnout, druhá třída by naopak chtěla nabrat svaly. 

Osm dětí z ročníku by si chtělo změnit velikost a vzhled prsou. Pět dětí redukuje svůj příjem jídla na minimum, jedno trpí bulimií. Sedm dětí začalo své tělo vnímat jako tlusté, přestože je okolí ujišťuje o opaku. Zároveň ale deset dětí začalo kvůli negativním zkušenostem a kritice vzhledu sportovat.

Z našeho imaginárního ročníku se jedna celá třída setkala s posměšky kvůli jejich profilu v online světě, který často hraje v životě dětí velmi důležitou roli. Padesát dva dětí z ročníku dokonce zažilo bodyshaming v reálném světě,“ počítá Dominika Herdová a dodává: „Náš přepočet na fiktivní třídy základní školy proto jasně ukazuje, že s nějakým problémem nebo duševní nepohodou se potýká opravu obrovské množství dětí.“ 

Cílem Nadace O2 je upozorňovat na citlivá témata, před kterými někdy společnost zavírá oči. Jedním z nich je i bodyshaming, s kterým se mohou potkat všichni nehledě na věk nebo pohlaví. 

„Bodyshaming je všudypřítomný. Jen se o něm zatím tolik nemluví. Díky partnerům, kteří společně s námi otevřeli toto téma, se snad právě tahle bariéra mlčení alespoň trochu probořila. A problematika bodyshamingu se pomalu, ale jistě dostává do podvědomí široké veřejnosti,“ říká Dominika Herdová. 

Prevenci bodyshamingu chce ve formě workshopů do škol přinášet projekt  Moje tělo je moje, kterému tímto děkujeme za odbornou garanci i cenné rady. Velký dík patří také organizaci Loono, která připravila sérii odborných materiálů k duševnímu zdraví. Kromě tipů a rad si díky Loonu můžete na portále O2 Chytré školy pustit i vzdělávací videa, třeba o dušeních onemocněních.    

Jsme velmi vděčni za vnik kampaně Bezpečně v síti Nadace O2 a že jsme mohli být její součástí v tématu bodyshamingu. Je to důležitý počin. Osvěta pomáhá veřejnosti pochopit, jak nebezpečné jsou nevyžádané komentáře na vzhled a také, jaký vliv mají sociální sítě Sociální sítě je označení pro informační sítě (poskytované internetovými portály), které umožňují vytvářet virtuální společenství. Uživatelé mohou sdílet např. své osobní informace (osobní údaje, fotografie, video), komunikovat pomocí chatu a setkávat se tak s lidmi, se kterými by se uživatelé těchto portálů pravděpodobně nikdy nesetkali. na naši psychiku i na vnímání vlastního těla,“ říká Helena Pravdová z organizace Moje tělo je moje

Přemýšlíte, jak najít v záplavě technologií čas na své #dobrenitro? Odpověď najdete v O2 Chytré škole, kde v záložce Zdraví v online světě najdete užitečné rady i videa, jak neztratit duševní pohodu.

Autor:  Kateřina Neumannová, Tým Bezpečně v síti.cz  

zjistěte více na stránce výuka Čepice